Matematikk – det mest krevende faget

Matematikk – det mest krevende faget

Det er svært mange som opplever at matematikk er et helt umulig eller i alle fall vanskelig fag. Jeg mener at mye av årsaken til dette er at folk ikke har fått en grunnleggende forståelse av og opplæring i matematikk. Så selv voksne sliter med å regne ut prosenter eller løse andre matematiske stykker.

Denne manglende kunnskapen hos foreldre og andre voksne, spres til ungdommen. Ikke nødvendigvis fordi de voksne snakker negativt, men fordi voksne viser så tydelig at dette er vanskelig.
Det er selvsagt også voksne som snakker negativt om emnet og dette gjør problemet større.

Begynn fra begynnelsen

Å drive med matte kan på mange måter sammenlignes med å bygge et hus. Du må begynne med grunnmuren eller så blir huset skjevt og ikke minst, det kan falle. Dessverre så er det mange som glemmer de helt grunnleggende prinsippene og etter hvert som matten blir vanskeligere og vanskeligere så mister de helt kontakt med faget.

Dessverre, når eleven begynner på ungdomsskolen så er det vanskelig å lukke disse hullene i grunnmuren, i kunnskapen. For kravene er høye og det er ikke nok tid i løpet av en uke til å repetere alt man trenger.

Gruppetrening

På vår skole så har vi muligheten til å tilby undervisning i mindre grupper. Vi har valgt å fokusere på matte og frigjøre oss fra klassestrukturen. Det er ikke lov å legge opp undervisningen i henhold til evner, men vi har valgt å la elevene få velge. Vi setter opp grupper i en av mattetimene og da får elevene lov å velge selv hva de ønsker mer informasjon/mer trening på. Så vi har grupper i prosentregning, algebra, pluss og minus og annet.

Elever hjelper elever

Hvis man skal forklare noen hvordan de skal løse et regnestykke så krever dette at man har en god forståelse og god kunnskap. Derfor er det å la elever hjelpe elever en god måte å sørge for at elevene virkelig har forstått fremgangsmåten. Det er derfor en god trening.
Så vi legger opp til at elever skal hjelpe hverandre.

Mer matte i skolen

Jeg er opptatt av at vi skal få inn mer matte i skolen og da gjerne i andre fag. Derfor jobber jeg også sammen med de andre lærerne for å lage opplegg som inkluderer matematikk. Det står i lærerplanen at dette må man gjøre, men mange lærere kvier seg fordi de føler de ikke har nok matte kunnskaper til å løse dette. Så jeg hjelper til med å lage oppgaver og ikke minst, gi fasiten, så flere lærere bruker matte mer aktivt i flere fag.

Undervisning og samarbeid på tvers av fagene er helt essensielt for å lykkes, mener nå jeg.